بستن

کار، کار انگلیسی هاست نشر دانشیار

کار، کار انگلیسی هاست نشر دانشیار

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۵۷۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۳۴۲٬۰۰۰

هدف از نگارش این کتاب آن است که شرح و توضیحاتی در مورد کشور ایران ارائه دهم. همان طور که نشان داده ام درگیری و گرفتاری انگلیس با ایران به پنج قرن پیش برمی گردد، طولانی تر از آن که اکثر مردم جهان بتوانند آن را باور کنند. ایران احساس می کند قویاً استثنایی و بی نظیر است و دارای هویت ملی خاصی است. این کشور مسلمان است، ولی عرب نیست، شیعه است، و سنی نیست. خارق العاده ترین سیستم حکومتی را دارد که در آن جناح و دسته های سیاسی، به همان اندازۀ جنبش تی پارتی و دموکرات های جناح چپ برنی سندرز، با هم متفاوت اند و هم زمان در نظام سیاسی حضور دارند.