بستن

متن کامل به همراه ترجمه تافل کیت نشر دانشیار

متن کامل به همراه ترجمه تافل کیت نشر دانشیار

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۷۰۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۴۲۰٬۰۰۰

متن کامل هر شش نمونه سوال A تا F همراه با CD صوتی
پاسخنامه کامل تشریحی همراه با توضیحات گرامری تست ها
ترجمه دقیق و سطر به سطر تمام تستر های بخش شنیداری (لیسنینگ)
ترجمه دقیق و کامل تمام تست های بخش درک
این کتاب را نشر دانشیار به چاپ رسانده