بستن

۱۲۹ داستان کوتاه ترکی استانبولی فارسی نشر دانشیار

۱۲۹ داستان کوتاه ترکی استانبولی فارسی نشر دانشیار

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۳۵۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۲۱۰٬۰۰۰

این کتاب شامل ۱۲۹ داستان کوتاه به زبان ترکی استانبولی و سپس ترجمه آن به فارسی می باشد. در داخل کتاب یک حلقه سی دی صوتی قرار دارد تا خواننده بتواند همزمان با خواندن متن داستان ترکی استانبولی به صدای آن گوش کند و باعث تقویت زبان ترکی و افزایش مهارت شنیداری می گردد.