بستن

فرهنگ علوم ورزشی (انگلیسی- فارسی) نشر دانشیار

فرهنگ علوم ورزشی (انگلیسی- فارسی) نشر دانشیار

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۴۰۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۲۴۰٬۰۰۰

کتاب فرهنگ علوم ورزشی شامل بیش از ۷۰۰۰ کلمه تخصصی در رشته های مختلف ورزشی و همچنین رشته تربیت بدنی به زبان انگلیسی و ترجمه آن به زبان فارسی است. در این کتاب علاوه بر کلمات تخصصی ورزشی ، اصطلاحات مرتبط با فیزیولوژی و سلامت ورزشی و همچنین روانشناسی در رشته تربیت بدنی ذکر شده است.
این کتاب را نشر دانشیار به چاپ رسانده