بستن

فرهنگ ریاضیات (انگلیسی- فارسی) نشر دانشیار

فرهنگ ریاضیات (انگلیسی- فارسی) نشر دانشیار

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۶۰۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۳۶۰٬۰۰۰

فرهنگ ریاضیات (انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از مرتضی آقایی که در ۵۲۸ صفحه و توسط انتشارات دانشیار در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از مرتضی آقایی، کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(ترانه) نیز میتوان اشاره کرد.