نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

خود آموز عربی – ROSETTA STONE ARABIC

125,000 تومان
عنوان خود آموز عربی - ROSETTA STONE ARABIC
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان عربی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان آلمانی – ROSETTA STONE GERMAN

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان آلمانی - ROSETTA STONE GERMAN
سطح 1 2 3 4 5
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان آلمانی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان اسپانیایی – ROSETTA STONE SPANISH

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان اسپانیایی - ROSETTA STONE SPANISH
سطح 1 2 3 4 5
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان اسپانیایی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان انگلیسی ROSETTA STONE ENGLISH AMERICAN

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان انگلیسی ROSETTA STONE ENGLISH AMERICAN
سطح 1 2 3 4 5
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان ایتالیایی – ROSETTA STONE ITALIAN

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان ایتالیایی - ROSETTA STONE ITALIAN
سطح 1 2 3 4 5
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان ایتالیایی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان پرتقالی – ROSETTA STONE PORTUGUESE

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان پرتقالی - ROSETTA STONE PORTUGUESE
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان پرتقالی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان ترکی استانبولی – ROSETTA STONE TURKISH

55,000 تومان
عنوان خودآموز زبان ترکی استانبولی - ROSETTA STONE TURKISH
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان ترکی استانبولی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان چینی – ROSETTA STONE CHINESE

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان چینی - ROSETTA STONE 
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان چینی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان روسی – ROSETTA STONE RUSSIAN

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان روسی - ROSETTA STONE RUSSIAN
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان روسی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان ژاپنی – ROSETTA STONE JAPANESE

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان ژاپنی - ROSETTA STONE
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان ژاپنی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان سوئدی – ROSETTA STONE SWEDISH

125,000 تومان
عنوان خودآموز زبان سوئدی - ROSETTA STONE SWEDISH
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان سوئدی انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM
   
   

خودآموز زبان عبری – ROSETTA STONE HEBREW

55,000 تومان
عنوان خودآموز زبان عبری  - ROSETTA STONE HEBREW
سطح 1 2 3
ناشر ROSETTA STONE
شابک افرادی که میتوانند از کامپیوتر استفاده نمایند
زبان عبری انگلیسی
مناسب بزرگسال
تعداد دیسک 1DVD-ROM