نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

Girl, stop apologizing

55,000 تومان
اغلب در جامعه امروزی ما بیشتر از آنچه به راحتی و آسایش خود بیاندیشیم به حرف و سخن دیگران اهمیت می دهیم.این امر در بین زنان و دختران به مراتب بیشتر است.اغلب بخاطر حرف جامعه و اطرافیان از خواسته های خود چشم می پوشند.یا بخاطر فرزندان خود را از یاد می برند.این کتاب به شما یاداوری می کند بیشتر از همه کس و همه چیز به خود اهمیت بدهید.