بستن

American Get Ready 2 Handwriting

American Get Ready 2 Handwriting

‎ریال۳۶٬۰۰۰

کتاب آموزش زبان انگلیسی کودکان و خردسالان Get Ready Handwriting

شرح کتاب و توضیحات Get Ready Handwriting

کتاب هاي Get Ready Handwriting مقدمه اي دقيق در حوزه ي نوشتن الفباي زبان انگليسي ارائه مي کند. اين مجموعه از دو کتاب تشکيل شده است که در کنار کتاب اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد. کتاب اول بيشتر بر روي حرکات دست هنگام نوشتن حروف انگليسي تمرکز داشته و به آموزش اصولي حروف کوچک (نه به ترتيب الفبا بلکه براساس شکل حروف و حرکات دست) مي پردازد. کتاب دوم نيز شيوه نوشتن حروف بزرگ انگليسي را آموزش مي دهد. کتاب اول و دوم از ۶۰ STEP (60 درس) يک صفحه اي تشکيل شده است.