بستن

آموزش مکالمات آلمانی در ۹۰ روز به شیوه نوین

آموزش مکالمات آلمانی در ۹۰ روز به شیوه نوین

دسته بندی : انتشارات دانشیار
‎ریال۴۹۰٬۰۰۰
-۴۰%
‎ریال۲۹۴٬۰۰۰

این کتاب شامل مکالمات آلمانی در ۹۰ روز به شیوه نوین مکالمات روزمره با تلفظ فارسی ، و مکالمه در مکان های مختلف می باشد.